พระพุทธภาษิต

วันนี้จะมาบอกถึง พระพุทธภาษิต หมาย ถึง ทหารร  ม หมายถึง ม้า จะอ่านคำคำนี้ว่า ทะมะ ซึ่งแปลว่า การข่มใจบังคับจิตใจและบังคับตัวเอง

พระพุทธภาษิต

เรื่องของคำว่าทะมะ ซึ่งเป็นการกระทำที่ถึงที่สุด และพระพุทธภาษิตนี้มีอยู่ว่า

” จงทำการบังคับตัวเองให้ได้และให้ถึงขนาดมาตรฐานเดียวกัน เปรียบเสมือนควาญช้างที่สามารถบังคับหรือดูแลช้างที่ตกน้ำมันให้อยู่มือได้ “

ค่าของคำว่า ควาญช้างที่มีความฉลาดและก็ช้างที่ตกน้ำมันนั้น ซึ่งหมายความว่า ไม่ใช่ควาญที่ธรรมดาแน่นอน และก็ไม่ใช่ช้างที่ธรรมดาแน่นอน มันจึงเป็นศิลปะที่ทำให้เห็นว่าเป็นการกระทำที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมากถ้าเปรียบกับจิตใจเหมือนช้างตกน้ำมันนั้น ที่ไม่มีความเป็นช้างธรรมดา ว่าจิตใจนี้มันเหมือนกับสัตว์ป่า

พระพุทธภาษิต จึงมีการยกตัวอย่างเอามาเปรียบเทียบด้วย ช้างที่ตกน้ำมัน ก็เหมือนกับบ้า นั้นเอง มันก็จะเอาแต่เรื่องส่วนตัวไม่ฟังเสียงใคร เพราะการบังคับนั้นก็ต้องโดนบังคับจากบุคคลที่ฉลาดกว่า เมื่อควาญช้างมีความรู้ ความสามารถและมีอาวุธที่จะสามารถหยุดช้างตกน้ำมันได้

เปรียบสเหมือนเราคนเดียวที่มีการถูกแยกออกเป็นสองคน คือ จิตดวงหนึ่งที่เป็นจิตเหมือนกับสัตว์ป่า และจิตอีกดวงหนึ่งก็เหมือนกับว่าคนที่จะฝึกบังคับตัวเรานั้นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สนับสนุนโดย : ข่าวกีฬา

ดูพุทธคุณแดนสยามเพิ่มเติม ที่นี่

สื่อที่เกี่ยวข้อง