คำสอนของ พระพุทธเจ้า

คำสอนของ พระพุทธเจ้า นั้นเปรียบได้และเป็นการบันถึงไว้ในพระไตรปิฏก ว่า

อรินสัจจ 4 นั้น

  1. ทุกข์ คือ การเกิดของคนเรา การแก่ของวัยชรา การเจ็บการได้รับทรมาน การตายคือมรณะและสิ้นชีวิต ล้วยแต่ซึ่งนำมาถึงความทุกข์ทั้งปวง
  2. สาเหตุแห่งทุกข์ เหตุผลที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานั้นเพราะตัณหาของความทะยานอยากจะได้
  3. การดับไปของความทุกข์ การดับซึ่งเป็นมวล ของความอยาก
  4. หนทางแห่งการดับทุกข์ คือ การทำดีการทำตัวตามหลักทำของอริยมรรค 8

พระพุทธเจ้า อริยมรรค คือ

เมื่อพระองค์ได้มีการประทับอยู่ณสวนกวาง พระองค์ท่านได้กล่าวและได้ตรัสสอนว่า กงล้อแห่งธรรมนั้นเหมือนกรงกรรมกงเกวียนที่มี ซี่ 8 ซี คือการนำทางที่เป็นไปในทางที่จะทำให้พ้นทุกข์พระองค์ได้ตรัสแล้วได้กล่าวอีกว่า ปัญญาญาณนั้นคือ ความรู้และคิดที่นำมาถึงความสงบสุขระงับและการเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน

The teachings of the Lord Buddha are comparable and are mentioned in the Tripitaka.

Arin Sage 4 is

Suffering is the birth of our people. Old age Pain, torture Death is death and death. But which brought all suffering
Cause of suffering The reason for the suffering was because of the lust of lust.
Extinguishing of suffering Quenching which is the mass of craving
The way to end suffering is to do good, to behave in accordance with the principles of Ariyakok 8.

Moray

When he had been at the deer park He said and taught that The wheel of the Dharma is like a cage of cartels that Mizzy 8C is leading the way in which he can escape suffering. He has said that Wisdom is that Knowledge and thought that brings peace, suspension and access to the Nipa

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สนับสนุนโดย : ข่าวกีฬา

ดูพุทธคุณแดนสยามเพิ่มเติม ที่นี่

สื่อที่เกี่ยวข้อง