พระธรรมสิงหบุราจารย์

พระธรรมสิงหบุราจารย์ ชื่อเดิมคือจรัญชัญญารักษ์ไชยธัมมโมเป็นพระไทย ภายใต้พระสงฆ์นิกายมหายานอดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและอดีตที่ปรึกษาภาคเจ้าคณะ 3

เขามีชื่อเสียงระดับประเทศในฐานะนักพัฒนานักเทศน์และวิปัสสนาจันทร์ วิธีการของเขาในการสืบทอดพุทธศาสนาเน้นถึงคำสอนของกฎแห่งกรรม

โดยการนำเสนอเหตุการณ์ที่คุณเคยมีประสบการณ์และได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวอย่างของกรรมและมุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจด้วยการฝึกวิปัสสนากรรมฐานฝึก 4 รูปแบบ – Um Sum

นอกจากนี้เขายังเป็นคนที่สนับสนุนให้ชาวพุทธสวดภาวนาร่วมกับคาถาพุทธชัยมงคล (พังงา) เพื่อพัฒนาจิตใจอย่างกว้างขวาง พระธรรมสิงหบุราจารย์

Phra Thamaha Singhaburajan

Phra Thammahasingha Burachan, formerly known as Charanya Chanyarak Chai Thammo, is a Thai monk. Under the Mahayana sect monks, former Abbot of Amphawan Temple, Phrom Buri District, Sing Buri Province, and former Region III Primate Advisor

He has a national reputation as a developer, preacher and Vipassana Chan. His methods of inheriting Buddhism emphasize the teachings of the law of karma.

By presenting events that you have experienced and are considered to be examples of karma and focus on mental development by practicing meditation in 4 forms – Um Sum

In addition, he is a person who encourages Buddhists to pray with the Phutthachai Mongkol spell (Phang Nga) to develop their minds extensively.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สนับสนุนโดย : ข่าวกีฬา

ดูพุทธคุณแดนสยามเพิ่มเติม ที่นี่

สื่อที่เกี่ยวข้อง