พระร่วงทองคำ – Golden Phra Ruang

สาธุคุณพ่อเรืองทองเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ในพระอารามหลวงวัดมหา Pararam วรวิหารแขวงเสาชิงช้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโลหะทองคำ (ร้อยละ 60) มีข้อต่อ 9 ข้อ พระร่วงทองคำ

ด้วยหมุดเป็นเครื่องเชื่อมตะเข็บซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้ามันเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามในประเทศไทย

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร

ลูกชายของรัชกาลที่ 3 ได้สร้างวิหารมหาราชในปีพ. ศ. 2393 เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พระราม 3)

ในขณะที่การก่อสร้างวัดเป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงป่วยใกล้ตาย อนุพงษ์จึงกระตุ้นให้มีการจัดงานฉลองวัด รวมไปถึงการอัญเชิญพระเครื่องหลักของพระพุทธเจ้าด้วย

“หลวงพ่อโพธิ์” จากสุโขทัยไปประดิษฐานเพื่อเป็นพระราชกุศลก่อนสมเด็จพระสังฆราชเสียชีวิต (รัชกาลที่ 3 ถึงปี พ.ศ. 2394)

แต่ขบวนที่จะเชิญหลวงพ่อให้ตกจากสุโขทัยไม่สามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้ ดังนั้นโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปปูนปั้นในโบสถ์ให้กลายเป็นพระพุทธรูปปรมาจารย์แทนหลังจากนั้นอีก 3 เดือน

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเขาก็เชิญหลวงโพธิ์โตให้ประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปภายในวัดตามที่ตั้งใจไว้ แต่เดิม พระร่วงทองคำ

The Reverend Father Rueang Thong is a sacred Buddha statue enshrined in the royal temple, Maha Pararam Temple, Worawihan, Sao Chingcha Sub-district, Phra Nakhon District, Bangkok. The Buddha’s relics are gold metal (60 percent) with 9 joints.

With pins as a seam welding machine which is a symbol of progress, it is a beautiful Buddha statue in Thailand.

Later, during the reign of King Rama III, Krom Luang Chumphon

The son of King Rama III built the Great Temple in 2017. Fri 2393 to be a royal charity to the King (Rama 3)

While the construction of the temple was during the time that King Rama VI was ill near death Anupong urged to organize a temple celebration Including the invocation of the main Buddha amulets

“Luang Pho Pho” from Sukhothai to enshrine as a royal charity before the death patriarch (Rama 3 to the year 1851)

But the procession to invite Luang Pho to drop from Sukhothai cannot be done as planned. Therefore, please invite the stucco Buddha image in the church to become a Buddha statue instead after 3 months.

When everything was ready, he invited Luang Photo to enshrine the Buddha as he originally intended.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สนับสนุนโดย : ข่าวกีฬา

ดูพุทธคุณแดนสยามเพิ่มเติม ที่นี่

สื่อที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น